Lombard w Legnicy > Lombard Legnica > Lombardy Legnica > Pożyczki

Lombard w Legnicy oferuje :

SKUP Z GWARANTOWANĄ MOŻLIWOŚCIĄ ODKUPU – SZYBKO, PEWNIE, UCZCIWIE

Lombard w Legnicy Brak gotówki ?. Znamy najlepsze rozwiązanie – sprzedaż z możliwością odkupu w lombardzie!

Nikomu nie odmawiamy pomocy.
Na pewno masz coś wartościowego, co możesz u nas sprzedać i otrzymać szybką gotówkę. Wystarczy przynieść to do naszego lombardu. Nasza firma istnieje od 2000 roku w Legnicy .

Pożyczki pod zastaw 
– złota
– biżuterii
– zegarków
– telefonów,tabletów,komputerów
– i inne wartościowe przedmioty

Godziny otwarcia : pon-piątek 9-17 sobota 9-13   tel : 768621801

Lombard w Legnicy

Dlaczego Lombard w Legnicy ?

  • Specjalne warunki i rabaty dla stałych klientów.
  • Wyższe kwoty za sprzedaż z możliwością odkupu niż w konkurencyjnych lombardach!
  • Profesjonalna i uczciwa wycena 
  • Korzystne ceny rynkowe przy skupie złota i innych cennych przedmiotów.
  • Wypłata gotówki od ręki.
  • Możliwość prolongaty terminu odkupu (nie tracisz oddanej do skupu rzeczy!).

Nie trzeba wypełniać dodatkowych formularzy
Nie sprawdzamy płynności finansowej.
Naliczane są odsetki dzienne w okresach do miesiąca z możliwością przedłużania. Klient otrzymuje umowę pisemną z możliwością spłaty w każdej chwili . 

Jak to działa :

 1. Dokumenty
Umowę pożyczki sporządzamy na podstawie jednego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy należące do Pożyczkobiorcy.

 2. Zastaw
Jedynym kryterium uzyskania pożyczki jest zastaw, który musi być własnością Pożyczkobiorcy. Zapewniamy minimum formalności oraz maksymalnie wysoką wycenę zastawu, który jest zabezpieczeniem pożyczki.

 3. Pożyczka
Udzielamy pożyczki, której wysokość nie może przekroczyć maksymalnej wartości zastawu. Termin spłaty pożyczki określa Pożyczkobiorca. Warunki pożyczki tj. prowizja, termin itd. uzgodnione między Pożyczkobiorcą, a Lombardem, określa umowa pożyczki. Nie pobieramy prowizji z góry. Uzgodniona kwota pożyczki wypłacana jest w całości do rąk własnych Pożyczkobiorcy.

 4. Terminy
Umowę pożyczki standardowo zawieramy na okres od 2 do 31 dni kalendarzowych, z możliwością przedłużania na kolejne okresy.

 5. Prowizja
Wysokość prowizji od każdej udzielonej pożyczki uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki i terminu spłaty. Każdy dzień ma wpływ na wysokość prowizji. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji oprocentowania. Minimalna prowizja od zawartej pożyczki wynosi 20zł.

 6. Zwrot pożyczki
Zwrotu pożyczki może dokonać Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona zwracając do Lombardu kwotę pożyczki wraz z prowizją do dnia oznaczonego w umowie.

 7. Przedłużenie umowy pożyczki
Pożyczkobiorca, bądź osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin spłaty pożyczki wpłacając na rzecz Lombardu kwotę prowizji uzgodnionej w umowie. Przedłużenie umowy pożyczki jest jednoznaczne z przedłużeniem terminu odbioru zastawu. Potwierdzeniem przedłużenia umowy pożyczki jest nowa umowa pożyczki z uzgodnionym z Pożyczkobiorcą kolejnym terminem spłaty pożyczki. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość telefonicznego przedłużenia umowy pożyczki i wpłaty prowizji w uzgodnionym  terminie.

 8. Częściowa spłata pożyczki
Pożyczkobiorca może częściowo spłacić pożyczkę, wpłacając określoną kwotę pieniędzy i odbierając część zastawu zgodnie z wyceną dokonaną przez Lombard. Pozostałą część pożyczki przedłużyć na kolejny okres.

 9.  Przechowanie
Przedmioty pozostawione u nas są odpowiednio zabezpieczone i przechowywane poza siedzibą firmy. Po spłaceniu kwoty pożyczki wraz z prowizją określoną w umowie, Pożyczkobiorca odbiera swój zastaw w umówionym terminie.

Lombard RAJ Legnica Sprzedaż biżuterii używanejSkup złota Legnica

 

Inni trafili tutaj wpisując: